Moda
La millor roba és aquella que ja existeix
Huit idees per iniciar-se en l"upcycling", el reciclatge creatiu de roba
Per

Ana Marzal Blay
@comboidetarongina_

· 13 desembre 2023

Anhelar respostes sobre els propis orígens, sentir la necessitat d’esvair els clarobscurs sobre la situació actual amb una mirada projectada en les accions realitzades prèviament. Que, no és un afer inscrit en la naturalesa humana? Busquem respostes, d’entre les quals es troba la necessitat d’entendre les condicions del temps en què vivim, per millorar la realitat i treballar per allunyar-se’n, llavors, de la ignorància. Ningú no pot negar-ho, ja que la mateixa consciència ho demana. Que, ja hi ha mostres sobre una intenció de millora i de progrés, és una veritat tangible. Que, s’ha treballat per la reivindicació i la conformació d’un nou paradigma industrial en relació a la moda i la producció tèxtil? S’evidencia i s’aferma amb facilitat. Però, en quina mesura? Amb quina consistència arreu del territori? A casa nostra? Què hi passa? Pot ser siga aquest el problema que s’ha gestat fins ara. Afirmar que ens trobem en un moment de canvi, em semblaria redundant i poc conscient, ja que qualsevol temps, si en parlem en present, implica i viu un canvi continu. Parlaríem, llavors, del nostre canvi. Ens trobem davant d’un fenomen que creix i es diversifica i avança i es modica en totes les seues versions i àrees. En parlem ni més ni menys que de l’economia circular i els canvis de la indústria de la moda, tant des del procés de producció fins al moment de consum de qualsevol usuari.

L’economia circular és una perspectiva transformadora destinada a redefinir la nostra relació amb els recursos i a abordar els reptes ambientals i econòmics, que a diferència del model lineal tradicional, el qual es troba basat en la producció, ús i eliminació; abraça la noció de cicle de vida continu, en què els productes, materials i recursos es mantenen, es reutilitzen, són reparats i es reciclen. 

Dins del marc de l’economia circular, es destaquen principis essencials que redefineixen la manera com concebim i gestionem els recursos. El disseny sostenible emergeix com a premisa, prioritzant la durabilitat, la reparabilitat i la reciclabilitat en el desenvolupament de productes. La reutilització i la reparació prenen protagonisme, ja que suposen la prolongació de la vida útil dels productes i la reducció dels residus. Un altre eix fonamental és el reciclatge eficient, que busca optimitzar els processos de reciclatge per assegurar un aprofitament màxim dels materials reciclats. A més, la integració de fonts d’energia renovable, com a objectiu transversal dins de la producció, demostra la intenció del model d’economia circular de minimitzar la dependència de recursos no renovables. En aquest sentit, si parlem dels conceptes més rellevants d’aquest model de producció i consum, en destacaríem tres:

Els beneficis inherents de l’economia circular abracen la reducció dels residus als abocadors. A més, l’optimització de l’ús dels recursos contribueix a una gestió més sostenible, mentre que la pràctica de la reutilització i el reciclatge redueix els costos associats a l’extracció i processament de nous recursos. Aquest enfocament també fomenta la innovació i la creació d’oportunitats d’emprendre centrades en la gestió sostenible dels recursos, consolidant-ne, així, els beneficis.

Tot i els beneficis evidents, l’adopció generalitzada de l’economia circular no és exempta de desafiaments. És necessari abordar canvis en les polítiques, en l’educació i en la mentalitat empresarial per fer la transició cap a aquest model més sostenible. No obstant això, amb un compromís continu i col·laboració entre governs, empreses i la societat, l’economia circular promet un camí viable cap a un futur més sostenible, on la prosperitat econòmica es combini amb la conservació del medi ambient.

Pel que fa al reciclatge creatiu de roba, conegut també com a upcycling tèxtil, és una pràctica que implica transformar peces de roba existents en altres d’igual o major valor per mitjà de la creativitat el resultat de la qual és una gran reducció de la generació de residus tèxtils. És, parlant positivament, un pou sense fons, ple de creativitat i imaginació sostenibles. Aquests són alguns dels tips per a reciclar la nostra roba:

Aquestes són només algunes idees per mostrar la diversitat del reciclatge creatiu de roba. La clau està en imaginar noves utilitats per a les peces antigues i donar-los una segona vida.

Més notícies